Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ogłasza 3 nabór lokatorów na zasiedlenie przestrzeni KPPT (poza Inkubatorem).

Przestrzenie dla podmiotów wspierających MŚP mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn-Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km. KPPT oferuje do wynajęcia Podmiotom wspierającym MŚP oraz działającym w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) powierzchnie biurowe w budynku D (budynek główny KPPT). W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt ma zapewnioną całodobową ochronę, posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sale spotkań.

Dla celów 3 naboru KPPT udostępnia miejsca na wynajem dla Podmiotów wspierających działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej zlokalizowane w budynku D KPPT na parterze oraz piętrze budynku o powierzchniach do wynajmu: od 21,08 m2 do 40 m2. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie wyposażone w meble biurowe z dostępem do telefonii i Internetu. Istnieje możliwość obejrzenia powierzchni na wynajem po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny (osoba kontaktowa: J. Piasecka, tel. 55 619 31 51 w godz. 9.00 – 15.00).

Podmiotom chcącym wprowadzić się do KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni, oraz możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku, pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb (dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są wszystkie usługi świadczone w KPPT (sale konferencyjne, przestrzeń ekspozycyjna, szkolenia, promocja na stronie KPPT, udział w wyjazdach studyjnych, organizowanie wystaw/wydarzeń itp.).

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP oraz działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach od 01.10 do 31.12.2015 r., z dwoma pośrednimi terminami zamknięć: do 31.10.2015 r. i 30.11.2015 r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Data rozpoczęcia:                              od 01.10.2015 godz. 08.00

Data zakończenia:                              do 31.12.2015 godz. 15.00

 

Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT, Górki 3A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kppt@kppt.pl.

Wszystkie zgłoszenia w ramach naboru będą rozpatrzone do dnia 14.01.2015 r., z uwzględnieniem terminów zamknięć pośrednich. Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie zgodnie z Regulaminem CEO. Zgłoszenia niepełne/ z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane.