Świadomy zarządca2021-11-24T09:03:14+01:00

Świadomy zarządca

Świadomy zarządca – odpadowa kampania edukacyjna wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD – informacje o projekcie

Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” wraz z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym realizuje projekt grantowy pn. „Świadomy zarządca – odpadowa kampania edukacyjna wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD”. W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. segregacji odpadów wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD, tj. obszaru gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego (Gm. Kwidzyn, Gm. Ryjewo, Gm. Sadlinki, Gm. Gardeja, Miasta i Gm. Prabuty).

W ramach kampanii edukacyjnej przewidziano organizację szkolenia wyjazdowego dla grupy 30 osób (zarządcy nieruchomości / pracownicy samorządowi) w zakres, którego wchodzi:
– szkolenie (cz. I) pn. „Omówienie systemu gospodarki odpadami w Polsce – odpady komunalne”,
– szkolenie (cz. II) pn. „Omówienie wybranych systemów gospodarki odpadami w UE i na świecie – dobre przykłady”,
– zwiedzanie zakładu zagospodarowania odpadów.

Dzięki realizacji działań w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród pracowników samorządowych i zarządców nieruchomości możliwe będzie osiągniecie celów założonych w projekcie, tj. podniesienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan środowiska naturalnego, a także uświadomienie konieczności podjęcia spójnych działań w zakresie edukacji środowiskowej, w tym na rzecz zintegrowanej gospodarki odpadami.

Projekt grantowy pn. „Świadomy zarządca – odpadowa kampania edukacyjna wśród pracowników samorządowych oraz zarządców nieruchomości PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przejdź do góry