Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Inkubator Przedsiębiorczości

Nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne i usługowe dla nowo powstających, a także już działających mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP z kompleksowym wsparciem doradczo-biznesowym i administracyjnym.

W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości firmy otrzymują dostęp do nowocześnie wyposażonych powierzchni biurowych, produkcyjnych i usługowych (łącznie o pow. użytkowej 1600 m2), na preferencyjnych warunkach cenowych.

Inkubator Przedsiębiorczości będzie miejscem oferującym specjalne warunki dla nowo powstających i rozwijających się firm, z różnymi formami pomocy. KPPT zaoferuje tym firmom wynajem, po niższych kosztach niż rynkowe, nowoczesnych powierzchni biurowych do rozpoczynania lub rozwijania działalności wraz z wyposażeniem do ich sprawnego prowadzenia, udostępni atrakcyjną przestrzeń konferencyjno – wystawienniczą KPPT, a co najistotniejsze będzie w stanie zapewnić tym firmom otoczenie podmiotów wspierających działalność gospodarczą z obszaru konsultacji biznesowych, szkoleń, obsługi prawnej, bankowej, pozyskania środków unijnych i generalnie otoczenia biznesu. Pobyt tych firm w Inkubatorze w KPPT ma zwiększyć ich szanse na rozwinięcie działalności i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Zakłada się również praktyczne powiązanie Inkubatora z dotychczas funkcjonującymi w powiecie formami pomocy dla przedsiębiorczości.

Za pomocą Inkubatora i poprzez działalność KPPT samorządy lokalne Miasta Kwidzyna, powiatu i gminy wiejskiej Kwidzyn będą mogły w konkretny sposób wpływać na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, na poprawę na rynku pracy oraz reagować na problemy w tych obszarach, takie jak np. wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych. Przemyślane i nastawione na konkretne cele zarządzanie wybudowaną infrastrukturą KPPT, w tym Inkubatorem Przedsiębiorczości, może przysłużyć się obszarom aktywności gospodarczej i rynku pracy w działalności samorządów w nowy i dotąd nie będący w dyspozycji tych samorządów sposób i co najważniejsze, z wymiernymi efektami.

  • Preferencyjne ceny, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy;
  • Otoczenie nastawione na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym;
  • Możliwość korzystania z sal centrum konferencyjo- szkoleniowego oraz multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej;
  • Dostęp do zaplecza badawczo- rozwojowego (analitycznego, platform teleinformatycznych);
  • Wysoki komfort pracy;
  • Zapewnienie obsługi administracyjnej: informatycznej, biurowej, porządkowej;
  • Pomoc w komercjalizacji wyników współpracy naukowo-badawczej i biznesowej;
  • Uzyskanie wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia biznesu (mentoring) na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Możliwość korzystania z usług eksperckich: doradztwo finansowe, obsługa prawna, marketing, księgowość, informatyka;
  • Pomoc doradcza w zakresie uzyskania finansowania zewnętrznego: dotacje z funduszy europejskich, pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Inkubator będzie także oferował na preferencyjnych warunkach cenowych specjalistyczne usługi wspierania transferu technologii między przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, w tym w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych (kontrahentów), kapitałowych (inwestorów) i naukowych (dla wspólnego prowadzenia prac B + R). Klienci Inkubatora mogą również skorzystać z usług doradztwa gospodarczego, finansowego, marketingowego, prawnego, technologicznego i organizacyjnego.