Młodzi EKO2021-11-24T09:03:03+01:00

Młodzi EKO

Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD – informacje o projekcie

Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” wraz z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym realizuje projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD”. W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. segregacji odpadów wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz nauczycieli z obszaru gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego (Gm. Kwidzyn, Gm. Ryjewo, Gm. Sadlinki, Gm. Gardeja, Miasta i Gm. Prabuty) – obszar PLGD.

W ramach kampanii przewidziano przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli, a także opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (prezentacje, konspekty, scenariusze) do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. W ramach realizacji kampanii zaplanowano także przeprowadzenie konkursów plastycznych nt. segregacji odpadów dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych obszaru PLGD oraz zakup nagród. Realizacja kampanii edukacyjnej przewiduje także zorganizowanie 5 wyjazdów (po 1 dla grupy uczniów z każdej gminy obszaru PLGD) do zakładu utylizacji odpadów w Gilwie Małej w celu zwiedzania i poznania zasad funkcjonowania zakładu.

Dzięki realizacji działań w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród młodych mieszkańców obszaru PLGD możliwe będzie osiągniecie celów założonych w projekcie, tj. podniesienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan środowiska naturalnego, a także uświadomienie konieczności podjęcia spójnych działań w zakresie edukacji środowiskowej, w tym na rzecz zintegrowanej gospodarki odpadami.

Projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD – KONKURS!!!

9 listopada 2021|0 Comments

Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” wraz z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym realizuje projekt grantowy pn. „Młodzi EKO – odpadowa kampania edukacyjna wśród dzieci PLGD”. W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. segregacji odpadów [...]

Przejdź do góry