Projekt pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej” zrealizowany z udziałem dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

TERENY INWESTYCYJNE

Oferta KPPT jest adresowana także do tych przedsiębiorstw, które zamierzają rozpocząć inwestycje. Park oferuje na sprzedaż w pełni uzbrojone działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 17 ha wraz z nową infrastrukturą drogową. Nabywcy takich działek mogą, na preferencyjnych warunkach cenowych korzystać z szerokiego spektrum usług: wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz powierzchni wystawienniczej w multimedialnym centrum, dostępu do zaplecza badawczego, możliwości uczestnictwa w parkowych platformach współpracy i transferu wiedzy, czy wreszcie korzystać z doradztwa świadczonego przez instytucje otoczenia biznesu skupione w Parku.

Co dostanie Inwestor?

  • atrakcyjne tereny inwestycyjne wyposażone w nową infrastrukturą drogową wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz zapleczem w formie parkingu oraz kompleksową infrastrukturą techniczną, w tym doprowadzonymi sieciami: elektroenergetyczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową, ciepłowniczą i teleinformatyczną
  • pełne zagospodarowanie terenu w małą architekturę i zieleń
  • lokalizację jednostki produkcyjnej lub usługowej w przyjaznym, a zarazem innowacyjnym otoczeniu biznesowym

Co Twoja firma zyska dzięki KPPT?

  • wzrost atrakcyjności wizerunkowej firmy i wzmocnienie jej wiarygodności
  • możliwość nawiązania kontaktów i rozwoju współpracy pro-innowacyjnej z ekspertami z Polski, w tym Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Austrii – NETZ-Centrum Osterholtz i Niemiec – Das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie (EEE) Güssing
  • możliwość tworzenia i uczestnictwa w inicjatywach klastrowych – łańcuchach wartości, grupach zakupowych, itd.
  • możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie KPPT – efekt synergii
  • KPPT to znakomity grunt do powstania sieci połączeń gospodarczo-kooperacyjnych. Synergia biznesu i nauki wzmacnia konkurencyjność, umożliwia budowę szerokiej platformy współpracy oraz otwiera klientom Parku nowe rynki