zal-5-do-fr-oswiadczenie-o-zakazie-dostepu-do-srodkow