zal-6-do-fr-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-rownolegle-z-innych-srodkow-publicznych