KPPT Sp. z o.o. oferuje usługę ,,Zwiedzanie KPPT’’ w postaci zorganizowanego zwiedzania Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego z udziałem przewodnika dla grup liczących maks. 25 osób.

Usługa adresowana jest do instytucji, organizacji, szkół oraz innych podmiotów zainteresowanych zapoznaniem z infrastrukturą, funkcjonowaniem i działalnością innowacyjnego podmiotu, jakim jest Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny (KPPT). Budowę infrastruktury zakończono w kwietniu 2015 r. i KPPT jest na etapie uruchamiania działalności jako instytucji otoczenia biznesu mającej służyć rozwojowi przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Forma realizacji usługi: zwiedzanie KPPT (maks. do 1 h) z udziałem przewodnika w miejscu lokalizacji KPPT, Górki 3, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej OZE. Usługa jest realizowana w języku polskim lub angielskim (za dodatkową opłatą).

Cena usługi: 300 PLN netto dla grupy liczącej maks. 25 osób.

Usługa podlega wykupieniu przed jej realizacją.

Osoba w KPPT Sp. z o.o. do kontaktu w tej sprawie: Edyta Jaworska, kppt@kppt.pl , tel. 609 626 700.