Odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące ” Naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. inwestycycje profilowane -wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020″. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza która będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie. Po spotkaniu przedstawiciele ARP -u zostali zaproszeni do zwiedzania KPPT i zapoznanie się z jego obecną działalnością.