20 kwietnia W KWIDZYŃSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNYM  odbyło się spotkanie dotyczące konkursu  1.1.1 ,,Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” w ramach RPO WP 2014-2020. Zostały na nim przedstawione zasady konkursu 1.1.1 , do którego nabór rozpocznie się 04.05.2016. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza S.A. , która będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie.