Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do dofinansowania, rezerwowych oraz ocenionych negatywnie). WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 2022 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 oraz §15 Regulaminu [...]