Audyt oświetlenia

Podmiotom zainteresowanym  ubieganiem się o  środki na dofinansowanie   modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego  oraz udziałem w zapowiedzianym przez Urząd Marszałkowski od 04.01.2016-29.01.2016  naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Dz. 10.2 ,,Efektywność energetyczna’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 planowanego, KPPT Sp. z o.o. oferuje opracowanie audytu oświetlenia dla celów przygotowania projektu.

Audyt oświetlenia będzie zawierał ocenę obecnego systemu oświetlenia podmiotu chcącego ubiegać się o uzyskanie dofinansowania oraz wskazywał możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne  mające na celu wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia, wraz z ich zakresem. Jest to dokument wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Podmiotami uprawnionymi o ubieganie się o dofinansowanie są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst.
  2. Związki i stowarzyszenia jst.
  3. Jednostki naukowe.
  4. Instytucje edukacyjne.
  5. Szkoły wyższe.
  6. Publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie.
  7. Organizacje pozarządowe.
  8. Kościoły i związki wyznaniowe.

 

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.