Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących wypracowania zakresów przedsięwzięć, które wpisane zostaną do Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna (MOF Kwidzyna). Zainteresowane osoby będą mogły zgłosić swoje propozycje przedsięwzięć wg poniższych bloków tematycznych:

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się pod adresem ue@kwidzyn.pl poprzez podanie swoich danych kontaktowych i wybranego zakresu tematycznego lub daty spotkania nie później niż 2 dni przed planowanym spotkaniem. Miejsce spotkań zostanie dostosowane do ilości zgłoszonych osób a informacja ta przesłana zostanie mailowo do osób zainteresowanych najpóźniej 1 dzień przed spotkaniem.