Stan realizacji programu Czyste Powietrze w gminach powiatu kwidzyńskiego – stan na dzień 30.09.2023 r.: