Stan realizacji programu Czyste Powietrze w gminach powiatu kwidzyńskiego – stan na dzień 31.12.2023 r.: