W związku z ogłoszeniem wyników naboru 1 oraz akceptacją przyjęcia podmiotów do Inkubatora KPPT  załączamy poniżej aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Uwaga! Załącznik nr 5 stanowi dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (Krajowy rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej), który również należy przygotować.