W związku z ogłoszeniem wyników naboru 1 oraz akceptacją przyjęcia podmiotów do Centrum Energii Odnawialnej KPPT  załączamy poniżej aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.