W związku z ogłoszeniem wyników naboru 4 (z pośrednim terminem zamknięcia 31.03.2016) oraz akceptacją przyjęcia podmiotu do Inkubatora KPPT  załączamy poniżej aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Uwaga! Załącznik nr 5 stanowi dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (Krajowy rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej), który również należy przygotować.