Kwidzyński Park – Przemysłowo – Technologiczny wraz ze stowarzyszeniem Kolory Życia oraz Powiślańską Lokalną Grupą Działania realizuje projekt pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim (na terenie gminy wiejskiej Kwidzyn, gminy Sadlinki, gminy Ryjewo, gminy Gardeja, gminy miejsko-wiejskiej Prabuty) oraz w powiecie tczewskim (na terenie gminy miejsko-wiejskiej Gniew, gminy Morzeszczyn, gminy miejsko-wiejskiej Pelplin, gminy Subkowy), które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigrantów.

W ramach projektu oferujemy:

  • diagnozę doradcy zawodowego
  • wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne
  • dotację inwestycyjną w kwocie 23.050,00 zł
  • wsparcie pomostowe max. 2.600,00 zł przez okres 6-12 m-cy

Zasady uczestnictwa w projekcie (w tym Formularz rekrutacyjny) dostępne są na stronie www.kppt.pl w zakładce Projekty („Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”) => Nabór 2021 oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu, tj. stowarzyszenia Kolory Życia i Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania

Termin II naboru do projektu: 15.03.2021 r. – 07.04.2021 r.