Kwidzyński Park – Przemysłowo – Technologiczny wraz ze stowarzyszeniem Kolory Życia oraz Powiślańską Lokalną Grupą Działania realizuje projekt pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim, sztumskim, tczewskim, malborskim i starogardzkim, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigrantów.

W ramach projektu oferujemy:

diagnozę doradcy zawodowego
wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne
dotację inwestycyjną w kwocie 23.050,00 zł
wsparcie pomostowe max. 2.600,00 zł przez okres 6-12 m-cy

Zasady uczestnictwa w projekcie (w tym Formularz rekrutacyjny) dostępne są na stronie www.kppt.pl w zakładce Projekty („Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”) => Nabór 2022 oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu, tj. stowarzyszenia Kolory Życia i Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Termin III naboru do projektu: 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.