Informujemy, iż w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” do 30 września 2020 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych w powiecie TCZEWSKIM.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigrantów.

W ramach projektu oferujemy:

  • diagnozę doradcy zawodowego
  • wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne
  • dotację inwestycyjną w kwocie 23.050,00 zł
  • wsparcie pomostowe max. 2.600,00 zł przez okres 6-12 m-cy

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (Formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) dostępny jest na stronie Stowarzyszenia KOLORY ŻYCIA oraz stronie KPPT