logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” został przedłużony do dnia 13.01.2017 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce Projekt 5.7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.