logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” został przedłużony do dnia 20.01.2017 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce Projekt 5.7 na stronie kppt.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego www.kppt.pl w zakładce Projekt 5.7.. Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, Górki 3A, tel. (55) 619 31 51 wew. 1011.