logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 5.12.2016 r. do 16.12.2016 r. trwa nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Nabór do projektu jest ograniczony ilością zgłoszeń i może zakończyć się wcześniej.

Celem projektu jest efektywna mobilizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenów powiatu kwidzyńskiego (Gmina Kwidzyn- obszar wiejski, Prabuty, Ryjewo, Gardeja, Sadlinki) i sztumskiego (Gmina Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Gmina Sztum)
o słabej aktywności gospodarczej i wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowana na utworzenie na rynku 38 mikroprzedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne pozostające bez pracy znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • Osoby z niepełnosprawnościami (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności na stałe bądź czas określony),
  • Osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • Osoby o niskich kwalifikacjach,
  • Kobiety

z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia.

 

Wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu do pobrania poniżej.

dokumenty do pobrania