Starosta Kwidzyński oraz Marszałek Województwa Pomorskiego zapraszają na wydarzenie pn.: „Dzień Otwarty – Pomorskie bez smogu”.

Wydarzenie to skierowane jest do mieszkańców powiatu zobligowanych uchwałami antysmogowymi do wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i ma na celu umożliwienie mieszkańcom spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, z ekspertami i doradcami energetycznymi oraz pracownikami instytucji oferujących wsparcie finansowe konieczne do zrealizowania inwestycji.

Program wydarzenia przewiduje m.in. krótkie prezentacje nt. Uchwał Antysmogowych – przyczyn i skutków ich uchwalenia oraz dostępnych programów oferujących mieszkańcom powiatu i jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie finansowe w realizacji inwestycji, w tym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027, Pomorski Fundusz Antysmogowy, Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie.

Dzień Otwarty odbędzie się dnia 3 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Kwidzyńskim Kasynie Kultury przy ul. Józefa Piłsudskiego 6a (sala byłego kina Tęcza).

Agenda spotkania „DZIEŃ OTWARTY – Pomorskie bez smogu”