W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny ( KPPT) organizuje wydarzenie promujące przedsiębiorczość pn.,, Poznaj miejsce na przedsiębiorczość’’.

Celem wydarzenia jest wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży powiatu kwidzyńskiego.

W ramach wydarzenia, 120 osób w wieku szkolnym ( ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) będzie miała możliwość odwiedzenia i zapoznania z działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Energii Odnawialnej wchodzących w skład Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego.

W ramach wydarzenia zostanie zaoferowana:

-prezentacja KPPT jako infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorczości

– prezentacje multimedialne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w KPPT

– zwiedzanie Inkubatora Przedsiębiorczości

– zapoznanie z możliwościami oferowanymi przez Inkubator dla osób myślących o    rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej

– konsultacje indywidualne dotyczące oferowanego w Inkubatorze co- workingu

 

Miejsce wydarzenia:            Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny , Górki 3A

Termin wydarzenia : 19 listopad 2015

Nabór chętnych:       nabór chętnych do udziału w wydarzeniu rozpoczyna się od 26.10.2015 r. i trwa do wyczerpania miejsc będących do dyspozycji w ramach organizacji wydarzenia ( 120 osób w wieku szkolnym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego). Mile widziane klasy z opiekunami. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 26.10.2015 r. pod nr tel. 55 619 31 51 wewn. 1004 lub e-mailem: pawel.oborski@kppt.pl. Po zakończeniu naboru chętnych KPPT skontaktuje się z uczestnikami wydarzenia.