W poniedziałek 27 lipca w Agencji Rozwoju Pomorza odbyło się spotkanie pomorskich inkubatorów. Oprócz KPPT uczestniczyli w nim m.in.: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, Inkubator – Ośrodek Przedsiębiorczości w Debrznie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kartuzach, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie, Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku, Nadwiślańskie Centrum Biznesu Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne, Słupski Inkubator Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Urząd Miasta Starogard Gdański-Wydział Inicjatyw Gospodarczych, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza.

Uczestnicy dyskutowali nad możliwościami rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu i Inkubatorów. Rozpatrywano cele strategiczne dla tych Instytucji, tj.  stworzenie systemu samofinansowania inkubatorów oraz uatrakcyjnienie pod względem gospodarczym województwa pomorskiego. Przedstawiciele ARP wyjaśniali uczestnikom niektóre zawiłości dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy w nowym okresie programowania 2014-2020.

„Forum Pomorskich Inkubatorów” jest jednym z wielu planowanych spotkań mających na celu wspieranie działalności inkubatorów w odpowiedzi na potrzeby ich klientów.