Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza przedsiębiorców do udziału w II edycji MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ, która odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego 13 i 14 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy ul. Korfantego 35.

Tematyka V edycji Kongresu będzie poświęcona wzmacnianiu współpracy na osi „Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI”. Przygotowano ponad 50 paneli dyskusyjnych w ramach 6 ścieżek tematycznych poświęconych m.in. międzynarodowej współpracy gospodarczej. W ramach tej części tematycznej, firmy będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę nt. rynku amerykańskiego, miejskich technologii i inteligentnych domów w Austrii, rynków czołowych partnerów biznesowych Polski – Czech i Słowacji, czy prowadzeniu interesów z Rosją oraz wieloma innymi krajami.
Podobnie jak w zeszłym roku, udział w Kongresie i w giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały firmy z wielu krajów, m.in. z Czech, Słowacji, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Turcji, operujące w różnych sektorach gospodarki. Organizowane spotkania B2B to niepowtarzalna okazja do spotkania się i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z tych krajów. Wiele spotkań z zagranicznymi partnerami w jednym miejscu i w jednym dniu!

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszt transportu i zakwaterowania w trakcie giełdy kooperacyjnej.

Więcej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-firm-w-ramach-v-europejskiego-kongresu-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-13-14102015-katowice.html