KPPT Sp. z o.o. informuje o zmianach w Regulaminach Inkubatora Przedsiębiorczości oraz CEO wprowadzonych z dniem 11.06.2018r. na podstawie, stosownie, § 8 ust.2 Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości oraz § 8 ust.1 Regulaminu CEO. Zmiana dotyczy limitu zużycia energii elektrycznej w zajmowanych przez Klientów pomieszczeniach ( § 3 ust.7 Reg. INK i § 3 ust.5 Reg. CEO).

Uaktualnione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl oraz są udostępnione do wglądu w Biurze KPPT.

Szczegółowych informacji odnośnie wprowadzonych zmian udziela p. Grzegorz Konecki, tel. 784 179 986.