Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru jw. akceptację przyjęcia do KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów:

CEO/N2/Z1

Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 07.09.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.