KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający powierzchniami KPPT informuje Podmioty chcące ubiegać się o wejście do KPPT, o wysokości zryczałtowanej stawki przyjętej z tytułu kosztów eksploatacyjnych, obowiązującej w 2015 r. dla przedsiębiorcy ulokowanego (wynajmującego powierzchnię) w KPPT, iż została ustalona na 11 PLN netto plus podatek VAT za m2 wynajmowanej powierzchni.

Ponoszona przez indywidualnego Klienta miesięczna opłata z tytułu wynajmu powierzchni w KPPT będzie obejmowała preferencyjną cenę wynajmu powierzchni zgodnie z Cennikiem (stawka pomnożona przez ilość m2 wynajmowanej powierzchni) oraz opłatę z tytułu kosztów eksploatacyjnych (stawka jw. pomnożona przez ilość m2 wynajmowanej powierzchni).

Opublikowano: 24.06.2015