Fundusz „OPEN”

Jest to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego, kierowana do osób dorosłych, mieszkających na terenie Polski. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

Cel finansowania

Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia, taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące, realizowane przez placówkę edukacyjną, posiadającą uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, również niezwiązanego z obecną aktywnością zawodową zainteresowanego.

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze się nie rozpoczęło, ale także regulować koszty kształcenia, które już trwa (do kwoty jeszcze nieopłaconej).

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia, jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł, np. ze środków funduszy strukturalnych lub/oraz dotacji ze środków publicznych (krajowych i unijnych), ani też na refinansowanie poniesionych dotychczas kosztów kształcenia.

Oprocentowanie pożyczki: 0%

Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji ani opłat związanych z udzieleniem pożyczki.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw).

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1 000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Zwrot środków musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu ich przyznania. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Jak ubiegać się o pożyczkę?

To bardzo proste, wystarczy znaleźć formę kształcenia, która odpowiada indywidualnym preferencjom osoby zainteresowanej, wejść na stronę www.open.frp.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. Po weryfikacji i akceptacji wniosku, Operator przekazuje fundusze bezpośrednio do wybranej przez Pożyczkobiorcę instytucji edukacyjnej. Proces kształcenia może się zacząć!

 

 

Więcej informacji na stronie Projektu: www.open.frp.pl