Zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2417 z późn. zm.), Zarząd KPPT sp. z o.o. odwołuje pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT sp. z o.o. ogłoszony na dzień 7 lutego 2018 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o., Górki 3A, w Sali C 1.04.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność ponownej weryfikacji ceny działek inwestycyjnych o następujących nr ewidencyjnych:

  • działka nr 249/36,o pow. 2.600 m2 ,
  • działka nr 249/6, o pow. 14.857 m2 ,
  • działka nr 249/34, o pow. 10.329 m2 ,
  • działka nr 249/35, o pow. 7.000 m2 ,

dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, na stronie internetowej www.kppt.pl. Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl