KPPT informuje, że termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń w ramach 6 ( szóstego) naboru na wynajem miejsc w KPPT ( poza Inkubatorem) zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2017r.

Pozostałe warunki naboru 6  ogłoszone na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl pozostają bez zmian.