Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16.01.2017 r. na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych realizowanych w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.