Poniżej do pobrania protokół z wyboru oferty na realizację zadania:  Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok.