Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 21.08.2017 r. o przyłączenie instalacji OZE do sieci informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

  • P.P.H.U. JACEK ul. Kwiatowa 32, 87-100 Toruń NIP: 879 112 51 32

Dziękujemy innym oferentom za udział w złożeniu ofert.