Poniżej do pobrania protokół z wyboru oferty na realizację zadania „Kompleksowa Obsługa Informatyczna KPPT Sp. z o.o.”