logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.01.2017 r. na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych obejmująca Zadanie 1. Ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych i  Zadanie 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych  – Komisja odwoławcza w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.