Zapraszamy Państwa do udziału w subregionalnej konferencji konsultacyjnej projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027.

W listopadzie 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 767/272/21 z dnia 3 sierpnia br. i skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do 30 września br.

Zakres tematyczny oraz logika interwencji projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 determinowane są zapisami najważniejszego dla regionu dokumentu strategicznego, który określa wizję rozwojową Pomorza w perspektywie 2030 roku, czyli Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 , a także pięciu regionalnych programów strategicznych w obszarach środowiskowo-energetycznym, zdrowotno-społecznym, edukacyjno-kulturalnym, transportowo-cyfrowym oraz gospodarczo-turystycznym, które uszczegóławiają zapisy Strategii.

Budżet środków unijnych w Programie wyniesie 1,67 mld EUR, z czego 1,25 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Konferencja konsultacyjna dla subregionu nadwiślańskiego obejmująca powiat kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski oraz tczewski odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 11:00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, sala C1.02.

Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej. Konieczne jest zgłoszenie swojego udziału w konferencji poprzez wysłanie e-maila na adres fep21-27@pomorskie.eu

Należy zwrócić uwagę, iż liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, e-mail: fep21-27@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 694, tel. 58 32 68 699, tel. 58 32 68 825, tel. 58 32 68 808 oraz tel. 58 32 68 990.