Dlaczego warto u nas zainwestować?

Największym potencjałem dla przyszłych inwestorów jest położenie oferowanych terenów w VI Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, łączącymi kraje skandynawskie z południowo – wschodnią Europą. Poprzez korzystne warunki naturalne dla rozwoju energetyki, w 2009 roku powstał Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej, zrzeszający 40 firm z tego sektora, jednostki otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje naukowe. Koordynatorem Klastra jest Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Zróżnicowanie występujących w subregionie źródeł energii, to szansa na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oraz kolejny krok w kierunku uniezależnienia się od paliw kopalnych. Atrakcyjność gospodarczą oferowanych terenów zwiększają złoża gazu łupkowego zlokalizowanego w Subregionie Nadwiślańskim.

Dzięki dobrej współpracy KPPT z Urzędem Gminy Kwidzyn, przyszli inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe. Planowane jest również włączenie terenów inwestycyjnych KPPT do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Położenie terenów inwestycyjnych w regionie

Tereny inwestycyjne skomunikowane są bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 521, drogą krajową nr 55, a od czerwca 2013r. (po zakończeniu budowy mostu) połączenie z autostradą A1 (25km).

Najbliższe miasta wojewódzkie: Gdańsk (100km), Bydgoszcz (100km), Olsztyn (100km)
Odległość do kolei i bocznicy kolejowej: 5km
Odległość do najbliższego portu morskiego: Gdańsk – 100km (www.portgdansk.pl), Gdynia – 100km (www.port.gdynia.pl)
Odległość do najbliższego portu lotniczego: Gdańsk – 100km (www.airport.gdansk.pl), Bydgoszcz – 100km (www.plb.pl)

Zasoby ludzkie

W powiecie kwidzyńskim żyje ok. 82 tys. mieszkańców z czego w samym Kwidzynie ok. 39 tys. osób. Szacunkowa stopa bezrobocia wynosi w powiecie kwidzyńskim 17% (miasto Kwidzyn blisko 14%). Inwestując w Kwidzynie mogą Państwo zyskać wysoki potencjał siły roboczej (niemal 72% osób bezrobotnych znajduje się w wieku mobilnym) oraz duży dostęp do rezerw nisko wykwalifikowanej kadry pracowniczej (wykres).
Uczelnie wyższe

W Kwidzynie kształcenie na poziomie wyższym odbywa się w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Wśród kierunków w jakich kształci uczelnia znajdują się: ekonomia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. W regionie działa wiele uczelni wyższych, w tym między innymi Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański czy Akademia Morska w

Gdyni oferujące swoim studentom szereg kierunków technicznych i humanistycznych.

[insert page=’projekt-1-5-1-tereny-inwestycyjne’ display=’content’]

Wszędzie blisko