Miło nam poinformować, iż Kwidzyński Klaster Energii uzyskał status PILOTAŻOWEGO KLASTRA ENERGII. Ministerstwo Energii w sierpniu 2017 roku ogłosiło konkurs dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wyłoniono docelowo 33 PILOTAŻOWE KLASTRY ENERGII, w których jest Kwidzyński Klaster Energii. Koordynatorem i twórcą Klastra jest Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. we współpracy ze wszystkimi samorządami z terenu powiatu kwidzyńskiego  (Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Ryjewo, Gmina Sadlinki, Gmina Gardeja, Powiat Kwidzyński) oraz Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie.

 

 

Zarząd KPPT Sp. z o.o.