Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo – rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

LOKALIZACJA: Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Górki 3A, 82-500 Górki

SPOSÓB ZGŁOSZENIA: bezpłatna rejestracja elektroniczna

PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 – 10:15 Powitanie – Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10:15 – 10:30 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Wspieramy ekosystem dla biznesu, Damian Mucha, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

10:30 – 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu – Piotr Markowski, Kierownik Projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, Excento Sp. z o.o.

„Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw”

  • ogólne informacje o Projekcie
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • kryteria oceny wniosków
  • wybór projektów i podpisanie umów
  • zasady realizacji grantu
  • rozliczenie grantu

12:00-13:00 Dyskusja, czas na zadawanie pytań

Dedykowana strona projektu – SPRAWDŹ.

KONTAKT:
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Anna Kwaśnik
Dyrektor Operacyjny
email: a.kwasnik@rigp.pl
tel.: +48 601 758 437