Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ogłasza II nabór lokatorów na zasiedlenie przestrzeni KPPT (poza Inkubatorem).

Przestrzenie dla podmiotów wspierających MŚP mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km.  KPPT  oferuje do wynajęcia Podmiotom  wspierającym MŚP oraz działającym w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii ( OZE) powierzchnie biurowe w budynku D (budynek główny KPPT).  W ramach naboru 2 do zasiedlenia w budynku D przeznacza się łączną powierzchnię  207,05 m2. W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt ma zapewnioną całodobową ochronę, posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sale spotkań.

KPPT dysponuje w 2 naborze 6 miejscami dla Podmiotów wspierających działalność MŚP. Miejsca zlokalizowane są w budynku D KPPT na parterze oraz piętrze głównego budynku o następujących powierzchniach do wynajmu: od 21,08 do 29,47 m2 – 4 miejsca, 1 miejsce 43,13 m2 oraz 1 miejsce  61,93 m2.

Lokalizację poglądową miejsca w budynku głównym KPPT (bud. D)  udostępniono na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1

Podmiotom chcącym wprowadzić się do KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni , oraz możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku, pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb (dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są wszystkie usługi świadczone w KPPT (sale konferencyjne, przestrzeń ekspozycyjna, szkolenia, promocja na stronie KPPT, udział w wyjazdach studyjnych, organizowanie wystaw/wydarzeń itp.).

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP oraz działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach 24.08.- 07.09.2015 r. (do godz. 15.00). Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT , Górki 3A  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kppt@kppt.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane do dnia 21.09.2015r. Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie jak w Regulaminie CEO.

Zgłoszenia niepełne/ z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane.