Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ogłasza 7 nabór  na zasiedlenie ostatnich wolnych miejsc w KPPT (poza Inkubatorem) o powierzchni: 61,93m2 ( D13) i 26,32m2 ( D 15).

Przestrzenie dla podmiotów wspierających MŚP mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km.  KPPT  oferuje do wynajęcia Podmiotom  wspierającym MŚP oraz działającym w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii ( OZE) powierzchnie biurowe w budynku D ( budynek główny KPPT).  W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt ma zapewnioną całodobową ochronę, posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sale spotkań.

Dla celów 7 naboru KPPT udostępnia miejsca na wynajem  dla Podmiotów wspierających działalność MŚP/ przedsiębiorczości około biznesowej  zlokalizowane w budynku D KPPT na parterze (D15) oraz na I piętrze (D13) budynku. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie  biurowe z dostępem do telefonii i Internetu. Istnieje możliwość obejrzenia powierzchni na wynajem po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny . Osoba kontaktowa: G. Konecki, tel. 55 619 31 51 ( wewn. 1004) w godz. 9.00- 15.00.

Podmiotom chcącym  ulokować się w KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni , możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku, pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb ( dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są wszystkie usługi świadczone w KPPT ( sale konferencyjne, przestrzeń ekspozycyjna, szkolenia, promocja na stronie KPPT, udział w wyjazdach studyjnych, organizowanie wystaw/wydarzeń itp.) po cenach preferencyjnych.

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP oraz działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach od 10.08.2017 r. do 31.12.2017 r. , z pośrednimi, miesięcznymi terminami zamknięć. Ze względu na niewielką ilość miejsc pozostających do wykorzystania, KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru po wyczerpaniu wolnych miejsc i podpisaniu Umów z Klientami.  Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Data rozpoczęcia:                              od 10.08.2017 godz. 08.00

Data zakończenia:                              do 31.12.2017 godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc

 

Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT , Górki 3A  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kppt@kppt.pl

Wszystkie zgłoszenia w ramach naboru  będą rozpatrzone do dnia 31.12.2017 r., z uwzględnieniem terminów zamknięć pośrednich ( miesięcznych). Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie zgodnie z  Regulaminem CEO.

 

 

 

CEO/Nabór7/sierpień2017/MW