W kwietniu 2023 r. WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił nowy nabór dedykowany: „Bielik – bezpieczeństwo energetyczne”.

Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem jst oraz przedsiębiorców, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych o stałym oprocentowaniu 3% przez cały okres jej trwania.

Mechanizm obejmuje swym zakresem:
* zadanie obowiązkowe:
– magazyny energii elektrycznej, ciepła, chłodu, biogazu, biometanu lub wodoru;
* zadania towarzyszące:
– instalacje odnawialnego źródła energii zapewniającego zasilanie magazynu (fotowoltaika lub turbiny wiatrowe);
– budowa/modernizacja infrastruktury sieciowej (elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej);
– budowa infrastruktury kondycjonowania biogazu;
– stworzenie systemu monitoringu i zarządzania energią łączącego pracę magazynu z odbiornikami.

Termin rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów to 01.01.2023 r. Do naboru nie mogą być zgłaszane zadania zakończone.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym. Całkowity budżet naboru na lata 2023-2026 wynosi 55 000 000 zł. Alokacja dostępna w 2023 r. wynosi 15 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego naboru wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/bielik-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Doradcą Energetycznym Moniką Porazik, e-mail: doradztwo@wfos.gdansk.pl, tel. 727 797 182.