Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni KPPT

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ogłasza nabór lokatorów na zasiedlenie przestrzeni KPPT (poza Inkubatorem).

Przestrzenie dla podmiotów wspierających MŚP mieszczą się w kompleksie budynków o wysokim standardzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach 3A przy drodze wojewódzkiej 521 na trasie Kwidzyn- Prabuty. Odległość od centrum Kwidzyna 1,5 km. Główna siedziba KPPT ( budynek D ) oferuje Podmiotom do wynajęcia nieumeblowane powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 429,64 m2. W infrastrukturze zapewniono dostęp do Internetu i telefonii. Obiekt ma zapewnioną całodobową ochronę, posiada zasilanie awaryjne, system monitoringu wizyjnego oraz zapewnia kontrolę dostępu. Standard budynku: windy, recepcja, wentylacja, pomieszczenia socjalne, sale spotkań.

KPPT dysponuje łącznie 13 miejscami dla Podmiotów wspierających działalność MŚP. Miejsca zlokalizowane są w budynku D KPPT na parterze oraz piętrze głównego budynku o następujących powierzchniach do wynajmu: od 21,03 do 29,47 m2 – 8 miejsc, od 34,89 do 61,93 m2 – 5 miejsc.

Lokalizację poglądową miejsca w budynku głównym Parku udostępniono na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1

Podmiotom chcącym wprowadzić się do KPPT zapewnia się preferencyjną cenę wynajmu powierzchni nieumeblowanej, oraz możliwość korzystania z sali spotkań mieszczącej się w budynku, pomieszczenia socjalnego z wyposażeniem, dostarczanie nieodpłatnego połączenia internetowego do 20 Mb ( dostęp do większego transferu możliwy za dopłatą), nieodpłatne korzystanie z parkingu, recepcji. Ponadto do dyspozycji są wszystkie usługi świadczone w KPPT ( sale konferencyjne, przestrzeń ekspozycyjna, szkolenia, promocja na stronie KPPT, udział w wyjazdach studyjnych, organizowanie wystaw/wydarzeń itp.)

Oferta skierowana jest do Podmiotów wspierających MŚP oraz działających w zakresie OZE.

Nabór będzie odbywał się w dniach 09.07.- 23.07.2015 r. ( do godz. 15.00). Podmioty zainteresowane wynajmem proszone są o wypełnienie zgłoszenia wraz z dołączeniem wymaganych oświadczeń i załączników wymienionych w Zgłoszeniu Kandydata.

Całość dokumentów należy złożyć w sekretariacie KPPT , Górki 3A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kppt@kppt.pl.

Zgłoszenia będą rozpatrywane do dnia 06.08.2015r. Zasady naboru zgłoszeń i ich procedowanie jak w Regulaminie CEO. Zgłoszenia niepełne/ z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane.