W ramach wspierania tworzenia nowych firm (tzw. ,,START-UP’’-ów), Inkubator KPPT proponuje 10-cio, 15-sto i 20-stodniowe abonamenty na wynajęcie miejsca w tzw. ,,co-workingach’’ tematycznych, według stawek w Cenniku Wynajmu Powierzchni w KPPT (zmienne stanowiska pracy dla ,,START-UP’’).

Co-working tematyczny to wydzielona przestrzeń w Inkubatorze dedykowana osobom fizycznym chcącym rozpocząć działalność gospodarczą w tej samej branży, przeznaczona dla maksymalnie 6 osób. Pomieszczenia co-workingów Inkubatora są wyposażone w biurka, fotele robocze i zestawy komputerowe z podstawowym oprogramowaniem (jeśli Klient dysponuje własnym komputerem, cena wynajmu miejsca w co-workingu ulega obniżeniu o 20% w stosunku do ceny abonamentu).

Co-working tematyczny to oferta Inkubatora KPPT tworząca specyficzne środowisko współpracy osób przedsiębiorczych, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, których łączy zainteresowanie tą samą branżą. Spodziewanym efektem co-workingu ma być nawiązanie kontaktów, kreatywne pomysły biznesowe, wspólne przedsięwzięcia i rozpoczęcie działalności.

Co- workingi będą przez KPPT ,,szyte na miarę potrzeb’’ – ich tworzenie może odbywać się zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez chętnych do ich utworzenia, którzy będą określali temat co-workingu, albo też KPPT może pobudzać przedsiębiorczość w wybranych obszarach działalności gospodarczej, potrzebnych lokalnie, deficytowych czy brakujących na rynku.

Przykłady co-workingu tematycznego, których utworzeniem w Inkubatorze jest szczególnie zainteresowane KPPT to: co-working energia odnawialna, co-working IT, co-working budownictwa energooszczędnego, co-working nowoczesnej reklamy i marketingu, co-working biotechnologii, co-working ekożywności, co-working ekoturystyki.

W przypadku utworzenia pełnego co-workingu (6 osób), Inkubator może zapewnić takim Klientom opiekę mentorską w zależności od potrzeb (jeśli wyrażą wspólną chęć skorzystania z takiej opieki).