Obsługa finansowo – księgowa projektów

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.