logotyp

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 26.01.2017 r. zakończyła się ocena formalna formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Poniżej lista formularzy rekrutacyjnych, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej:

 1. 1/FR/2016
 2. 2/FR/2016
 3. 3/FR/2016
 4. 4/FR/2016
 5. 5/FR/2016
 6. 6/FR/2016
 7. 7/FR/2016
 8. 8/FR/2016
 9. 9/FR/2016
 10. 10/FR/2016
 11. 11/FR/2016
 12. 12/FR/2016
 13. 13/FR/2016
 14. 14/FR/2016
 15. 15/FR/2016
 16. 16/FR/2016
 17. 17/FR/2016
 18. 18/FR/2016
 19. 19/FR/2016
 20. 20/FR/2016
 21. 21/FR/2017
 22. 22/FR/2017
 23. 23/FR/2017
 24. 24/FR/2017
 25. 25/FR/2017
 26. 26/FR/2017
 27. 27/FR/2017
 28. 28/FR/2017
 29. 29/FR/2017
 30. 30/FR/2017
 31. 31/FR/2017
 32. 32/FR/2017
 33. 33/FR/2017
 34. 34/FR/2017
 35. 35/FR/2017
 36. 36/FR/2017
 37. 37/FR/2017
 38. 38/FR/2017
 39. 39/FR/2017
 40. 40/FR/2017
 41. 41/FR/2017
 42. 42/FR/2017
 43. 43/FR/2017
 44. 44/FR/2017
 45. 45/FR/2017
 46. 46/FR/2017
 47. 47/FR/2017
 48. 48/FR/2017
 49. 49/FR/2017
 50. 50/FR/2017